Minoo Akharzand är civilingenjör utbildad vid KTH i Stockholm och hon har haft en rad chefsbefattningar inom Vattenfall.
Hon är 51 år och har senast arbetat som länsarbetsdirektör i Uppsala.