Trafiken sköts idag av Destination Gotland, som före årsskiftet måste bestämma sig för om de vill utnyttja sin option på ett extra år. Den egentliga avtalstiden går ut den 31 december 2007.
I månadsskiftet oktober–november kommer de som godkänts att få ut upphandlingsunderlaget. Upphandlingen sker för sex år utan optioner på fler år och väntas vara klar i maj nästa år.