Linx ledning beslutade i fredags att lägga ner trafiken och likvideras bolaget vid årsskiftet. Linx ägs till hälften av SJ och till hälften av NSB.
I Sverige har Seko begärt förhandling och kräver att SJ övertar personalen.
– Det här är en viktig fråga för oss. Vår uppfattning är att SJ måste ta tillbaka personalen medan det verkar som om SJ vill ta alla kostnader i Linx, säger Erik Johannesson, Seko-klubbens ordförande.
Den norska personalen som kom från NSB har i sitt avtal en garanti för att man får återgå till moderbolaget, något som saknas i det svenska avtalet.
När det gäller trafiken efter årskiftet har NSB visat intresse för att överta trafiken mellan Göteborg och Oslo.
Erik Johannesson menar att man måste hitta en lösning så att arbetstillfällena även erbjuds svensk personal.
– Vi har tidigare haft en överenskommelse med de norska facken om ett slags ”jämnviktläge” så att svensk och norsk personal delar på jobben, säger han.