-NSB är ett bra järnvägsbolag med muskler, kunnande och resurser, säger Tågkompaniets vd, Jan Johansson.
Enligt ett pressmeddelande från NSB innebär aktieköpet en försiktig nordisk satsning och koncernchefen Einar Enger säger att det ger tillgång till en betydande erfarenhet av anbudsupphandling.
Huvuddelen av aktierna köper NSB från Småföretagsinvest och en mindre del av de tre grundarna, som behåller majoriteten i företaget.
Jan Johansson säger att Tågkompaniet varit föremål för uppvaktning under flera år och från flera järnvägsföretag och att han är glad att det blev NSB, eftersom det är trevligt folk som är lätta att samarbeta med.
– Ett dillemma för oss är att vi är små och att det vid många upphandlingar krävs bankgarantier som vi har svårt att klara. Tillsammans med NSB får vi större resurser.
Men det betyder inte att NSB alltid kommer att vara den givna partnern i alla upphandlingar.
– Jag tror att vi inom fem år kommer att få se ett radband av samarbetsprojekt där konstellationerna växlar. Man kommer inte längre att behålla en partner livet ut.