Genom köpet får Teliasonera en marknadsandel på 35 procent av den norska mobilmarknaden.
Chess/Sense har idag drygt 400.000 abonnenter och huvudkontoret ligger i Bergen.
Redan i augusti var överenskommelsen klar mellan Teliasonera och ägaren Vollvik Gruppen AS om att Teliasonera skulle köpa 91,2 procent av aktierna i Chess/Sense,
Det norska konkurrensverket godkände köpet 31 oktober och därmed var affären helt klar.