Då inför Post Danmark en särskild service för de företag och privathushåll som är beredda att köpa sig en tidigare utdelning i postrutten. Därigenom kan man vara garanterad att få sin post utdelad före klockan 10 på förmiddagen.
Kostnad: 2250 danska kronor per år, inklusive moms.
Erbjudandet gäller bara inne i städerna, där posten ska delas ut mellan 8.00 och 14.30. Det innebär också att de som inte betalar kan komma att få sin postutdelning senarelagd.