Sjukfrånvaron har framförallt minskat för kvinnor och för anställda som är 50 år och äldre.
Sjukfrånvaron för statsanställda kvinnor var 5.6 procent 2005, 6.2 procent 2004 och 6.6 procent 2003.
Sjukfrånvaron för anställda som är 50 år och äldre var 5.3 procent 2005, 5.9 procent 2004 och 6.6 procent 2003.