– Post- och Telestyrelsen har ju redan utrett frågan om fastighetsboxar och utdelningsplikten. Det fanns inte några oklarheter. Men Åsa Thorstensson har tydligen valt att ignorera den utredningen. Eller så var hon inte nöjd med svaret eftersom hon har gått in och agerat utifrån sina egna åsikter i frågan. Begreppet ministerstyre dyker upp i mitt huvud.
Det säger Thomas Engström, som är samordnande huvudskyddsombud för Posten leverans.
Dagens beslut att riva upp de allmänna råd som fastställdes redan år 2005, ändrar förutsättningarna för skyddsombudens arbete.
Enligt Stefan Fought, som är huvudskyddsombud för brevbärarna i Skåne, kan det leda till att vissa fastighetsägare nu kommer att tvingas installera fastighetsboxar tidigare än beräknat.
– Tack vare de råd som PTS fastställde och den tydliga tidsplan de satte har vi hållit oss lugna. När nu regeringen rivit upp de förutsättningarna måste vi gå in och bedöma arbetsmiljön i varje enskild trappuppgång. Är inte arbetsmiljön tillfredsställande kommer vi att stoppa postutdelningen tills dess att förhållandena är godtagbara ur arbetsmiljösynpunkt.
– Framför allt kommer vi att rikta in oss på de trappuppgångar där brevinkasten är tröga, vassa, sitter fel eller är för små. Vi kan inte acceptera fel funktion eller fel placering.