Det hela uppdagades när Lasse hjälpte en medlem som skulle sluta vid Citypendeln.
– Jag tyckte inte att det stämde. När jag tittade på hennes inkomst så verkade den för låg, säger Lasse.
När Lasse frågade ledningen för Citypendeln om hur man beräknat sjukersättningen kom det fram att den endast beräknats på den fasta lönen. De rörliga tilläggen, som ofta uppgår till 2.000-2.500 kronor per månad för de flesta anställda vid Citypendeln, var inte med i beräkningen.
– Till att börja med trodde varken jag eller företagsledningen att det var möjligt att man gjort en sådan miss men det visade sig att det var så.
Sedan misstaget uppdagats har företagsledningen lovat att rätta till felen för all personal. Även för personer som slutat går man igenom hur mycket pengar som fattats.
– Jag upplever att den nuvarande ledningen tar frågan på stort allvar och verkligen vill reda ut det här, säger Lasse.
Enligt företagsledningen räknar man med att kunna rätta till felen så att personalen ska kunna få sina pengar senast på majlönen.
Varför det gått så snett är det ingen som riktigt vet. En mängd problem uppstod när Citypendeln övertog trafiken från SJ i januari 2000.
– Den dåvarande företagsledningen sjabblade med allting. Man hade en administration på sju personer och trodde att man skulle kunna sköta trafiken med hälften så många lokförare som tidigare behövts. Ledningen var inkompetent och det mesta blev kaos, säger Lasse.
Men det är inte bara sjuklöneersättningen som blivit fel, även underlagssumman till ITP-pensionen har beräknats på ett felaktigt sätt.
Citypendeln har grundat sina inbetalningar på den fasta lönen och en del av de rörliga tilläggen, men inte på alla.
Det har gjort att pensionsinbetalningarna blivit för låga vilket i sin tur medför att personalen får för låg ersättning den dag de går i pension.
Men även när det gäller pensionsinbetalningarna har företaget erkänt att det blivit fel och lovat att rätta till misstaget. Hur mycket pengar det rör sig om här är ännu oklart.