Enligt Naturvårdsverket satsas alltför mycket på att bygga nya vägar vilket är oförenligt med Sveriges klimatmål då det bidrar till ökade koldioxidutsläpp. Verket menar att all planering av infrastrukturen måste ha miljömålen som utgångspunkt.
Myndigheten vill istället se en kraftig utbyggnad av spårtrafiken och att godstransporterna förs över från väg till järnväg.