Mer pengar till vägarna i EU:s budget

EU lägger 38 miljarder kronor extra på utbildning, forskning och infrastruktur som vägar, broar och järnvägar.
Det blev resultatet av en uppgörelse mellan Europaparlamentet, kommissionen och EU:s ordförandeland Österrike. Pengarna gäller för perioden 2007-2013.
Veckorna innan uppgörelsen föreslog kommissionen en ökning på motsvarande 18 miljarder euro, vilket var en klar försämring jämfört med ursprungsförslaget från hösten 2005. Då skulle satsningarna på utbildning och infrastruktur få nästan 200 miljarder kronor mer än i dagens EU-budget.
För Sveriges del finns det nu mer pengar att söka för investeringar i exempelvis Nordiska triangeln, det så kallade ”Motorways of the Sea”, riksväg 45 och farleden in i Gävle hamn.