Peter Schönefeld, som varit SO:s kanslichef i många år, stannar kvar till hösten då han går i pension.
– Det är jättebra stöd för mig att han stannar ett tag, säger Melker Ödebrink, som gör sin första arbetsdag som kanslichef i dag onsdag.
Jobbet som chef för SO ger stora möjligheter att påverka utformningen av försäkringen och det var avgörande för att Melker Ödebrink skulle söka jobbet. Åren på Seko:s a-kassa har gett en god inblick i vad som behöver förändras.
– Försäkringen är inte rättvis och på den punkten har jag inga andra åsikter än samorganisationen.
Bland de viktigaste uppgifterna för SO är att försöka förmå politikerna att höja ersättningsnivån.
– Det är alldeles för få som får 80 procent i ersättning.
Till det positiva hör att medlemstappet i arbetslöshetskassorna avtagit. Allt fler vill bli medlemmar. Om riksdagen säger ja till regeringens förslag att tillfälligt förkorta medlemsvillkoret för rätt till ersättning kan de nya medlemmarna få a-kassa redan efter sex månader, mot normalt 12 månader.
– Det är en tillfällig förändring som ska gälla hela 2009. Och det är bra, säger Melker Ödebrink.
Om det även framöver bör vara lättare att kvalificera sig för a-kassa har inte SO tagit ställning till. Åsikterna går isär bland a-kassorna. Seko:s uppfattning är att det bör vara en viss kvalifikationstid, men kanske inte så lång som 12 månader.