Vi arbetar med att få tjänsten att fungera som vi vill ha den och gör en manual till användarna. Till detta arbetar vi med att få bra mallar för word som passar layouten på brevpappren och fax.