– Det finns inga krafter inom miljöpartiet som vill försämra anställningstryggheten, sa hon. Det har funnits en uppfattning inom fackföreningsrörelsen att vi vill luckra upp dagens lagstiftning. Det är fel.
Maria Wetterstrands tal var en historisk händelse. För första gången talade ett språkrör från miljöpartiet till en facklig kongress. Hon möttes av applåder.
– Jag känner mig hedrad och tackar för att ni har modet att bjuda in mig, sa hon.
Talet var en tydlig markering mot den borgerliga alliansen och den moderatledda regeringen och för det rödgröna samarbetet. Maria Wetterstrand lyfte fram att samarbetspartierna står för rättvisa och för den svenska modellen. Parterna har en avgörande roll på arbetsrättens område, ansåg Maria Wetterstrand som hoppades att förhandlingarna om ett nytt huvudavtal kan återupptas vid ett regeringsskifte 2010. Den nya regeringen kommer att bjuda in arbetsmarknadens parter till samtal.
– Den nuvarande regeringen har försämrat tryggheten. Om parterna ska kunna ta ansvar behövs trygga människor, sa Maria Wetterstrand.
De rödgröna är överens om att socialförsäkringarna ska stärkas vid ett maktskifte, a-kassan ska tillbaka till 80 procent av lönen. Miljöpartiet har även lanserat ett eget förslag som diskuteras inom det rödgröna alternativet.
– Vi kallar det arbetslivstrygghet och innebär att arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen slås samman. Det ska vara solidariskt finansierat och omfatta alla. Även socialbidraget ska föras dit, sa Maria Wetterstrand.
LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin lyfte i sitt tal till kongressen fram klimatomställningen som den största utmaningen. Även Maria Wetterstrand tog upp klimatet som ett hot mot ekonomin, om samhället inte investerar i bland annat kollektivtrafik.
– Vi behöver exempelvis investera 200 miljarder på järnvägen, sa Maria Wetterstrand. Om vi gör klimatsmarta investeringar nu, motverkas den höga arbetslösheten.