Det var två pendeltåg som i låg hastighet körde ihop inne på stationsområdet. Et tåg stod inne på spår sju när ett norrgående tåg körde in på samma spår och stannade för att släppa av passagerare. När tåget stannade startade det andra tåget och började köra framåt. Föraren i tåget som rullade observerade varken stopplyktan, som inte var ATC-reglerad, eller det stillastående tåget.
Vid olyckan skadades ett 20-tal personer lindrigt medan reparationskostnaderna för de två tågen uppgår till mellan en och två miljoner kronor.