Totalt anmäldes 37 000 arbetsskador, som ledde till frånvaro, bland arbetstagare och egenföretagare. 67 omkom på sitt arbete.
I Seko:s branscher är det framförallt anställda inom post och telekommunikation, anläggning av väg samt kriminalvård, försvar och polis som drabbas av arbetsskador.
För samtliga förvärvsarbetande kvinnor var branschen post och telekommunikation den femte mest utsatta när det gäller anmälda arbetsolyckor.
Även bland männen är post och telekommunikation en av de mer drabbade branscherna.
Claes Söderling är huvudskyddsombud för Seko på posten i Göteborg. Han säger att posten sedan tre år tillbaka har ett särskit datasystem för att hantera arbetsskador. Det gör att fler anmälningar kommer i väg till försäkringskassan.
– Vi har blivit mycket bättre på att anmäla arbetsolyckor. Samtidigt är det färre som anmäler belastningsskador, trots att vi uppmanar dem att göra det. Det känns meningslöst för många, säger Claes Söderling.
Ett av de stora problemen inom posten är att brevbärare tvingas springa i trappor. Av 300 olyckor i Göteborg de senaste tre åren var 100 fall i trappa.
– Det är därför vi vill ha fastighetsboxar. Då minskar trappspringet.
Varför skadas fler kvinnor än män?
– Jag vet inte säkert. Det kan bero på att de är bättre på att anmäla skador. Posten är fortfarande lite macho, många män tycker att det hör till att ha ont, säger Claes Söderling.
När det gäller den andra mindre delen av arbetsskadestatistiken, arbetssjukdomarna, är försvaret, kriminalvården och polisen farligast för männen och det är även en bransch där kvinnor är utsatta.
Det är framförallt dålig organisation, hög arbetsbelastning och relationsproblem som är orsak till arbetssjukdomar inom försvar och rättsväsende.
En mycket liten del av arbetsskadorna godkänns av försäkringskassan. 2008 var det totalt 3 000 personer som fick egenlivränta och då räknas även de som fått förnyad tillfällig livränta.