LO:s styrelse är kritiska till den borgerliga regeringens utförsäljning av statliga bolag. Men man anser inte att det möjligt eller motiverat att använda medlemmarnas pengar för att gå in och köpa tillräckligt stora delar för att kunna påverka i bolagen som nu är till salu.
   Dessutom menade styrelse och kongress att de flesta bolagen verksamheter som inte direkt berör förbundens medlemmar.