Det är genom ett avtal med Folksam som LO nu vill kompensera för de försämringar i a-kassan som regeringen genomfört.
Genom avtalet garanteras den som blir arbetslös en ersättning på 80 procent av inkomsten upp till 34.000 kronor.
Inkomstförsäkringen är ett komplement till a-kasseersättningen och betalas under maximalt 100 dagar.
Beslutet om inkomstförsäkring innebär att LO tecknar ett ramavtal med Folksam som de olika förbunden sedan kan välja att ansluta sig till.
Förbunden inom LO utgör inte något gemensamt försäkringskollektiv utan premien bestäms av arbetslöshetsrisken i respektive förbund.
Sekos förbundsstyrelse har beslutat att förbundet ska ta kontakt med Folksam för att få ytterligare underlag när det gället hur försäkringen ska utformas och vad premien blir.