Frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är kontroversiell och mycket central för de fackliga organisationerna. Därför är det av största vikt att frågan utreds noggrant och med en bred förankring. Det skriver LO i ett brev till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.