I tisdags fick LO besked om att företaget som säljer LO-datorn gått i konkurs. Än så länge vet ingen vad som kommer hända med garanti, service och support för de medlemmar som redan köpt dator genom företaget.
– Rent juridiskt är det en tvist mellan medlemmen och Network, LO har bara förhandlat fram avtalet. Men vi har ett moraliskt ansvar, säger Roger Svensson, ansvarig för LO-datorn på LO.
Han tror inte på något besked om vad som ska hända för dem som redan köpt datorer före midsommar. Än så länge fungerar dock supporten för dem som har problem med sin mjukvara i datorn.
Under de tre senaste åren har cirka 1200-1500 medlemmar köpt dator via LO-datorn. Efter sommaren kommer LO ta ställning till om de ska avtala med något nytt företag.