Åtta av tio vägarbetare tycker inte att trafikanterna tar tillräcklig hänsyn till dem som arbetar på vägen och var tredje har det senaste året varit med om en incident som hänger ihop med trafiken.
Siffrorna kommer från en undersökning som Novus Opinion gjort på uppdrag av Seko och den visar att läget är illa. Bara en kombination av tur, yrkesskicklighet och ögon i nacken förhindrar fler allvarliga olyckor.
Mellan januari 2003 och december 2007 omkom 20 personer vid vägarbeten. Två av dessa var vägarbetare. Under samma period blev 115 personer svårt skadade svårt och 838 lindrigt skadade. De flesta av de drabbade var trafikanter. Allt enligt en undersökning från Vägverket.
De flesta vägarbetare anser att hastigheten och trafiken är deras största arbetsmiljöproblem, följt av hälsofarliga ämnen.
Under många år har Seko genomfört uppmärksammade kampanjer för att komma till rätta med problemet. Man har riktat sig till trafikanterna men också krävt åtgärder av Vägverket, som beställer arbeten och av entreprenörerna som utför dem. Även om mycket hänt så visar undersökningen att uppmaningar och vädjanden inte riktigt räcker.
Enligt undersökningen tror de flesta på företagens vilja att göra något åt problemen. Det innebär att problemet i första hand skulle ligga hos beställaren Vägverket, och även hos kommunerna. Och det är till Vägverket som Seko riktar sitt första krav, omläggning av trafiken. Förbundet vill också ha åtgärder som tvingar ner hastigheten till 30 kilometer i timmen när en omläggning är omöjlig.