Byggföretaget Laval var missnöjda med det förhandsbeslut som Arbetsdomstolen, AD, kom fram till strax före jul. AD gav Byggnads rätt att blockera arbetet vid det omstridda skolbygget, för att få till stånd ett svenskt kollektivavtal.
Nu har HD i sitt beslut konstaterat att Arbetsdomstolens beslut inte kan uppenbart strida mot lagen. Därmed avslår man byggbolagets resningsansökan på alla punkter. Laval hade bland annat begärt att HD skulle be EG-domstolen om ett utlåtande.
– Eftersom EG-domstolen inte kan besluta om rätten att vidta stridsåtgärder, hade varje annat beslut än det HD nu fattade varit en sensation. Företaget har bara använt de svenska domstolarna för att bedriva politisk propaganda, säger LO:s avtalssekreterare Erland.
Den 11 mars inleder Arbetsdomstolen sin slutliga behandling av Lavals stämningsansökan mot Byggnads.