Kriminalvårdaren, som jobbat sex år på häktet, har erkänt att hon levererat lappar mellan två häktade misstänkta för mord. De två männen var belagda med restriktioner och fick inte ha någon som helst kontakt med varandra. Lapparna, var skrivna på ett språk som kriminalvårdaren inte behärskade och innehöll instruktioner inför den kommande rättegången. Alltså just det som skulle undvikas.
Varför gick du med lapparna?
– Jag var helt övertygad om att det handlade om att den ene mannen frågade den andre om han hade cigarretter och pengar. Jag var dum nog att gå på det men jag hade aldrig, aldrig gjort det om jag trott att det handlade om något annat.
Visste du att de hade restriktioner och inte fick ha någon kontakt?
– Ja, och jag vet att jag gjorde fel och har inget att säga om att jag blev avskedad, bara att processen tagit så lång tid.
Varför anmälde du det inte till dina chefer?
– För att jag inte vågade. Jag blev hotad av den ene mannen. Han sa att jag inte fick säga något och så sa han att han visste att jag hade familj och att det fanns män därute.
Roal Nilssen, ombudsman på Seko, har inga invändningar mot avskedandet.
– För henne är det naturligtvis en social och ekonomisk katastrof, men hon har begått ett mycket allvarligt tjänstefel så det finns inget att säga om det. Och har man utsatts för hot måste det anmälas direkt. Det är extremt viktigt att man upprätthåller de regler som finns, det handlar ju om rättssäkerheten, säger han.