Propositionen fick kritik både av LO och TCO för att slå hårt mot deltidsarbetande kvinnor. Enligt det nya förslaget ska deltidsarbetande betala samma höjda avgift som heltidsanställda samtidigt som ersättningen försämras.
Ett av regeringens förslag är att beräkna a-kasseersättningen på 12 månaders arbete istället för dagens sex månader. Detta betyder att de som jobbar deltid eller har tidsbegränsade anställningar kan få kraftigt sänkta ersättningar. Den som har en månadslön på 17 000 och arbetar halvtid sex av tolv månader får efter regeringens förslag ut 10 200 kronor före skatt, det är 3 400 kronor mindre än med dagens regler.
Regeringen vill också höja gränsen för att bli kvalificerad till a-kassa från 70 till 80 arbetade timmar i månaden. Den som arbetar halvtid och är hemma med vård av barn några dagar kan då mista rätten till ersättning.
LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin menade att de nya a-kassereglerna främst kommer att påverka kvinnor eftersom de arbetar deltid i större utsträckning än män.
Nu har LO startat en namninsamling mot försämringarna i a-kassan. Namninsamlingen håller på till den 14 december då listorna ska överlämnas till statsminister Fredrik Reinfeldt.