I en granskning av arbetsmiljön i projektet konstaterar kommittén att det löpande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet fungerar bra. Däremot saknar man en handlingsplan för vad som ska göras om en allvarlig olycka ändå skulle inträffa. Trots att det enligt lagen krävs i allt tunnelarbete.
– Om det inträffar en brand sex kilometer in i berget finns det ingen rökdykare i världen som kan ta sig in, säger Kerstin Borg Wallin, ordförande i kommittén. Då är det oerhört viktigt att ha tänkt ut på förhand hur man ska göra för att minimera skadorna.
Hallandsåskommittén har lämnat rapporten till Banverket, som nu ska sätta sig med byggentreprenören Skanska Vinci och gå igenom kritiken.
– Vi anser att beredskapen för brand är bra redan idag. Men om vi kan förbättra den ytterligare är det såklart positivt, säger Banverkets projektinformatör Ulf Angberg.