Efter en omorganisation försvann polisen nattetid från häktet i Norrköping, kvar blev endast vårdarna, och de häktade. Skyddsombudet agerade mot den försämring av personalens säkerhet som det innebar. Med stöd av Arbetsmiljöverket blev kravet att nattbemanningen ska bestå av tre personer, av vilka två ska ha kriminalvårdens grundutbildning. Regeringen fastställde kravet i december 2001.
I mars 2002 genomförde Arbetsmiljöinspektionen en inspektion. Det visade sig då att myndigheten inte uppfyllde utbildningskravet och Inspektionen lämnade över ärendet till åtalsanmälan. Under rättegången hävdade chefen, som tillträdde i juni 2001, att hon inte hade anledning att tro att kravet på nattbemanningen inte följdes.
Roal Nilssen, ombudsman på Seko, är nöjd med domen och han konstaterar att det finns många häkten med samma förhållanden som i Norrköping, även om Arbetsmiljöinspektionens krav endast gällde där.
Kriminalvårdsstyrelsen utlovar en kommentar sedan de satt sig in i domen.