Förskolläraren Inger Mäkitalo smittades av tbc på sin arbetsplats i Bromma utanför Stockholm. Trots allvarliga biverkningar har hon inte fått ut en krona på sin arbetsskadeförsäkring. Orsaken är att smittan inte klassas som arbetsskada.
– Att kvinnan nekas ersättning är absurt, säger Margot Jellinek, skyddsombud på Svartsjöanstalten . Fallet är klockrent och jag skulle bli förvånad om hon inte vann.
Ifjol smittades 18 av hennes arbetskamrater på anstalten av en tuberkolossjuk intern.
Hittills har Kriminalvården vägrat att ta ansvar för det inträffade. Någon ersättning har inte betalts ut och de smittade har tvingats gå på hälsokontroller utanför arbetstid.
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz är chockad över att försäkringen inte gäller och lovar att ta strid för en förändring.
– Det här fallet ger oss anledning att ta upp skrivningarna med vår motpart och det kommer vi att göra i avtalsförhandlingarna så att inte enskilda hamnar i kläm, säger hon till Svenska Dagbladet.
Fallet väntas få stor betydelse också för de smittade på Svartsjö. De närmaste veckorna väntas Arbetsmiljöverket komma med svar på vilket ansvar Kriminalvården har. Därefter räknar Margot Jellinek med att gå vidare och kräva rejäla skadestånd för de drabbade.