Antalet intagna på Sveriges anstalter ökar samtidigt som omkring 500 tjänster försvunnit från kriminalvården de senaste fem åren. De anställda som är kvar ska dessutom utföra allt fler arbetsuppgifter.
   – Det har blivit för jobbigt. Många slutar för att de inte orkar med jobbet längre. De gamla – de som jobbat 20-30 år – slutar. Då anställs nya unga och duktiga men de blir bara kvar ett par år. Sedan tröttnar de också, säger Bernt Runberg.
   Han menar att ett stort problem är att man då förlorar kompetensöverföringen. Det finns inte så många äldre, erfarna kriminalvårdare kvar som kan dela med sig av sin erfarenhet till de yngre. I brevet står det att man nuförtiden anser att de som har fem år i tjänst bakom sig som de allra mest rutinerade vårdarna.
   – Personalomsättningen är på tok för stor. På Skogome-anstalten hade man förra året en personalomsättning på 50 procent. Det är ohållbart, säger Bernt Runberg.
   På anstalterna i Göteborg menar man nu alltså att säkerheten inte längre kan garanteras. Varken för de intagna eller de anställda.
   – De är mycket ensamarbete. Hur ska man då kunna gå in och förhindra våld utan att själv bli utsatt?
   Som exempel nämner Bernt Runberg en avdelning med 42 intagna och tre vårdare. Om tio intagna ska promeneras måste två vårdare följa med.
   – Då har du en person kvar som ska övervaka 32 stycken.
   Nu väntar man alltså på ett svar från justitieminister Beatrice Ask. Men frågan är vad svaret blir. Enligt Bernt Runberg finns bara två vägar att gå.
   – Antingen får vi ökade resurser så vi kan utföra vårt arbete, eller också måste målen sänkas. Då får politikerna gå in och peka med hela handen och säga hur kriminalvården ska se ut.