ÖSTERSUND
Roland Johansson, klubbordförande Seko försvar

– Beslutet om nedläggning kom ju inte som någon överraskning. Visst har det funnits några bland all personal som har hoppats ända in i det sista. Som har famlat efter det sista halmstrået, men jag har hela tiden sagt att den här gången har tåget gått.
– På ett sätt känns det skönt att vi äntligen får ett beslut så vi vet vad som gäller. Vi har levt med den här oron sedan hösten 1991 och ovissheten har följt alla försvarsanställda sedan dess.
Uppsägningarna kommer första september och de flesta har 12 månaders uppsägningstid.
Enligt Roland Johansson är det nära 1.500 personer som förlorar sina arbeten när försvaret försvinner från Östersund. Av dessa är 342 är Seko-medlemmar.
För att serva hemvärnet kommer 26 personer att arbeta kvar med förrådsverksamheten.
Eventuellt kommer ytterligare 30 personer att få förlängd uppsägningstid fram till sista augusti 2007 för att sköta avvecklingen av all materiel.
leif.andersson@seko.se

ARVIDSJAUR
Kenny Åman, klubbordförande på K4

– Vi känner lite mer tillförsikt nu.
Enligt gårdagens riksdagsbeslut läggs K 4 ner, medan jobben ska bli kvar. Konkret vilka jobb och för vilka pengar är ännu oklart, men Kenny Åman säger att han är försiktigt optimistisk.
– När man pratar med folk i samhället och här på regementet är de lite avvaktande. Ingen vet ju vad ”den civila testverksamheten” vi blivit lovade egentligen innebär och vilka jobb det ger.
Visserligen försvinner K4, men i dess ställe uppstår Arvidsjaurs jägarbataljon. Den lyder under I 19 i Boden men jägarutbildningen förläggs till Arvidsjaur och det garanterar att några får behålla sina gamla jobb.
– Jag hoppas att vi får besked under februari, säger Kenny Åman.
mats.andersson@seko.se

GÖTEBORG
Dick Årebrink, klubbordförande i Göteborgs garnison

– Vi vet inte så mycket mer ännu än att de tagit försvarspropositionen. Där står det att det ska finnas ”en betydande militär närvaro” här. Men vi vet inte hur det kommer att påverka vår personal eftersom vi inte vet omfattningen av den kommande garnisonsverksamheten i Göteborg.
– För den civila personalens del kommer ett halvår av oro nu medan man ska bestämma vad som ska bli kvar i Göteborg. Sen kommer frågan om något av det ska ousourcas eller inte. Det har ju kommit mycket oroväckande signaler från andra delar av landet. Ändå är stämningen god idag, man har varit med om det här så många gånger förut.
I Göteborgs garnison finns idag totalt cirka 300 civilanställda. Närmare 200 av dem är medlemmar i Seko.
– Jag är förvånad över hur man undvek att tala om försvarets ekonomi i riksdagsdebatten. Här lägger vi ner förbandet men har kvar kostnaderna i form av byggnader, kajer och andra anläggningar. Riksdagen fattar beslut om miljarder utan att veta vilka konsekvenser det får.
– Nu backar vi med arschlet före rakt in i Natos armar. När vi lägger ner försvaret materiellt och personellt i Sverige, ökar beroendet av Nato. Blir vi medlemmar är det inte Sveriges riksdag som sätter dagordningen för vart svensk personal tar vägen.
anita.fors@seko.se