Nordera tar över de 76 kontoren från och med den 1 juli i år.
Beslutet att befria Posten från uppdraget att vara betalningsförmedling via Svensk Kassaservice togs av regeringen i somras. Orsaken var kraftigt sjunkande efterfrågan på de tjänster som Svensk kassaservice erbjudit.
Redan i dag är majoriteten av Svensk Kassaservice kunder även kunder hos Nordea.
Svensk Kassaservice räknar med att nära hälften av kunderna ska kunna utföra sina bankärenden vid samma kontor som i dag, medan den andra hälften alltså inte kommer att kunna det.
De kassörer som arbetat på Svensk Kassaservices kontor som nu överlåts erbjuds fortsatt anställning. De kontor som inte tas över av Nordea läggs ner.
– Men runt 70 procent av våra medarbetare är 58 år och äldre och erbjuds avtalspension, säger Charlotta Malm, informationschef på Svensk Kassaservice.
Den grupp som är yngre och varken kan erbjudas avtalspension eller fortsatt arbete på ett av kontoren kan istället söka till Posten Futurum.
Via Posten Futurum får de före detta anställda under 18 månader hjälp med att söka nytt arbete och mölighet att öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden genom till exempel olika utbildningar. Detta med bibehållen lön.
Totalt har Svensk Kassaservice 1150 anställda.