¬ Det var smågrejer hela tiden, de skrek efter en och man blev kallad saker. Vi ska ju koncentrera oss på körningen, men man oroade sig för allt runt omkring. Det säger tunneltågföraren Lotten Fagerström om de fem år hon arbetade kväll. Nu har hon gått över på dagtid och säger att det är mycket stor skillnad.
Lotten samlar in namn på T-centralen i Stockholm mot hot och våld. Namninsamlingen är en del av den gemensamma kampanj mot hot och våld inom kollektivtrafiken som Seko och Kommunal startat idag. På en presskonferens presenterades en enkät där 1.500 medlemmar svarat på frågor om tryggheten på arbetsplatsen.
Enkäten visar att under de senaste 12 månaderna har 28 procent blivit utsatta för hot och 10 procent för våld.
Enkätsvaren tyder på att det finns ett stort mörkertal i den officiella statistiken eftersom bara 60 procent av dem som utsatts för våld anmält händelsen och drygt 25 procent av dem som blivit hotade.
Janne Rudén, Sekos ordförande, sa på presskonferensen att kostnaderna för de anställdas – och resenärernas – säkerhet måste ingå redan när trafiken upphandlas, så att de inte blir någon överraskning för entreprenörerna. Han efterlyste också kameraövervakning, fler väktare ombord på tågen och en skärpning av pengahanteringen.
När namninsamlingen är slutförd kommer Ulrica Messing att få den på sitt bord tillsamman med förbundens krav på åtgärder.
– Lyssnar ingen på oss finns en möjlighet att vi tvingas stoppa trafiken.
mats.andersson@seko.se

Läs hela rapporten ”Hot och våld” på Sekos webbplats.”