– För oss på SJ handlar det om att få ett arbete utfört och vi såg att det inte skulle bli gjort med Miab, så förklarar SJs personaldirektör Peter Blomqvist beslutet att säga upp kontraktet med företaget och istället vända sig till Trafficare.
Peter Blomqvist säger att man inte vikit sig för den fackliga opinionen, bevakningen i massmedia eller för planerade demonstrationer. Han säger också att det saknar betydelse för SJ vilket kollektivavtal som deras entreprenörer har, om det är spårtrafikavtalet eller städavtalet. Huvudsaken att det finns ett kollektivavtal.
– Och om det handlar om renodlad städverksamhet är det inte säkert att det ska vara spåravtalet, men den frågan äger vi ju inte själva.
Enligt Peter Blomqvist styrdes SJs beslut av att Seko, Miab och Almega hade en pågående tvist och från SJs sida trodde man inte att den skulle bli löst i tid före den 12 juni, det datum då Miab skulle ta över vagnvården på Stockholms central och i Uppsala.
– Då kände vi att vi måste välja att avstå från den här upphandlingen.
Nu ska SJ och Trafficare diskutera kostnader och sedan har Trafficare knappa tre veckor på sig att ta tillbaka uppsägningarna av vagnvårdarna och att organisera arbetet.