Beslutet att förbjuda kontanthanteringen har fattats efter att antalet rån mot bussförare inom kollektivtrafiken i Stockholms län har ökat under de senaste två åren och att förare vid flera tillfällen även utsatts för misshandel.