Elina Kabir, trafikplanerare på SJ, blev förvånad när hon började arbeta inom järnvägen. För det fanns ju kvinnor överallt, i alla typer av yrken och befattningar. Ändå upplevde hon att de lyste med sin frånvaro i det offentliga.

– De som syns på bild, uttalar sig i media och tar beslut som rör järnvägen är oftast män. Men vi är många kvinnor som får Sverige att rulla, det tycker jag bör märkas mer.

Nätverk för kvinnor

Hon bestämde sig för att starta en facebook-grupp öppen för alla kvinnor och icke-binära (personer som varken känner sig som kvinna eller man) som arbetar inom järnvägen. 

Nätverk kan nämligen få människor att våga ta mer plats, menar hon. 

– Jag trodde i början att Järnvägskvinnor skulle locka som mest några hundratals personer.

Vi är många kvinnor som får Sverige att rulla, det tycker jag bör märkas mer.

Elina Kabir, grundare till nätverket Järnvägskvinnor

Flera olika kanaler

Nu, två år senare, har facebookgruppen drygt 2 000 medlemmar från hela landet och Norden. Dessutom är Järnvägskvinnor dagligen aktiva på instagram och linkedin och driver dessutom både en podd och har en hemsida.

Nyligen gav man även ut en broschyr. Tanken är att så småningom ordna träffar, det har hittills inte varit möjligt på grund av pandemin. 

Ideellt arbete

Elina Kabir gör allt arbete ideellt och på sin fritid. Numera hjälps flera medlemmar åt, annars hade det inte gått ihop.

– Anledningen till att nätverket är exklusivt för kvinnor och icke-binära är att alla ska våga bolla teman som övriga samhället ofta inte tar på allvar. Det kan handla om exempelvis tillgång till mensskydd på arbetsplatsen eller att arbetskläder inte är anpassade för kvinnors kroppar och särskilt inte för någon som är gravid. Men vi vill att nätverket ska kunna användas av alla, oavsett kön.

Kan stötta facket

Via Järnvägskvinnor kan exempelvis den som vill hitta en kvinnlig föreläsare eller mentor vända sig.  

Här går även att hitta kvinnor som kan tänka sig förtroendeuppdrag, vill sitta med i remissinstanser eller ställer upp på att bli intervjuade i olika media.

Ingen ska kunna påstå att det inte går att hitta en kvinnlig expert som föreläsare till en konferens. Vi kan erbjuda hundratals.

Elina Kabir, grundare till Järnvägskvinnor

– Vi finns som en serviceinsats för bland annat fackförbunden och arbetsgivarna. Ingen ska kunna påstå att det inte går att hitta en kvinnlig expert som föreläsare till en konferens. Vi kan erbjuda hundratals, säger Elina Kabir.

Delar erfarenheter

Medlemmarna inom nätverket är visserligen i viss mån konkurrenter eftersom järnvägen är avreglerad, konstaterar hon. Men eftersom grundtanken är att lyfta och stötta kvinnor inom branschen oavsett yrkestitel, så går det före.

– Det är så lätt att tro att man är ensam om upplevelser, men börjar vi dela med oss så upptäcker vi ofta att det finns gemensamma kvinnliga erfarenheter.

Fakta/ Järnvägskvinnor:

Järnvägskvinnor är ett branschsamverkande nätverk exklusivt för kvinnor och icke-binära som arbetar inom järnvägen. Genom att lyfta fram förebilder vill Järnvägskvinnor bredda bilden av järnvägen, komma bort från stereotyper och öppna upp branschen för alla som är eller vill bli en del av den. 

Nätverket verkar för att fler kvinnor och icke-binära inom branschen ska inkluderas, utöka sitt nätverk, söka möjligheter och lösningar på sina utmaningar samt ha ett forum att ställa frågor och funderingar till. Nätverket startades år 2020 av initiativtagaren Elina Kabir, trafikplanerare.