Frågan är enkel för Janne Rudén; Seko ska bestämma vilka som förhandlar för förbundets räkning.
– Som det nu är innebär avtalet ett hinder för oss att peka ut den vi anser ska förhandla.
Enligt väg & ban-avtalet avgörs många viktiga frågor lokalt, som arbetstider och löner. Därför är det viktigt att de lokala förhandlingarna genomförs på bästa sätt..
Klarar inte de lokalt förtroendevalda det?
– De har inte alltid kraft att stå emot företaget, och det har jag full förståelse för. Experter från region- och huvudkontor åker runt och förhandlar med våra MB ombud. De ringer dag ett och begär förhandlingar dag två. Det är svårt att hinna förbereda sig och svårt att hinna be om hjälp. I en bransch med säsongsanställning är det också svårt att utbilda människor, för vem återkommer till nästa säsong…
– Det handlar om att försvara kollektivavtalets värde – inte om att ombudsmän ska sitta i Stockholm och fjärrstyra förhandlingarna.
Enligt arbetsgivarna tillgodosåg medlarbudet Sekos krav?
– Medlarbudet var egentligen sämre än nuvarande avtal eftersom man där pekar ut två frågor som kan lyftas upp, skiftgång och övertidsdispenser. Det innebär att man samtidigt pekar ut att övriga frågor ska förhandlas av de lokala MB ombuden.
Borde det här avtalet aldrig ha skrivits.
– Med facit i handen kan man säga nej, men då vi anade inte den här utvecklingen där arbetsgivaren utnyttjar sitt övertag.
Enligt arbetsgivaren är det en politisk konflikt där ni vill svälta ut privata företag?
– Jag begriper inte hur vi ska kunna svälta ut någon. Dessutom stödjer vi den senaste infrastruktursatsningen och har sagt att den är viktig för hela byggbranschen – som ju domineras av privata företag.
Konflikten är nu inne på sin femte dag och för närvarande finns inga träffar inplanerade vare sig med medlare eller motpart.
– Vi väntar, säger Janne Rudén