Försvarsmakten har ett digert arbete framför sig under 2005. Den lönekartläggning och handlingsplan som man presenterat för Jämo har underkänts. Jämo har beslutat att lämna över ärendet till jämställdhetsnämnden som kan begära vitesföreläggande.
– Det viktigaste för oss nu är att se problemet med samma ögon inom hela försvarsmakten, säger Per Davidsson som är chef för jämställdhets- och likabehandlingssektionen på försvarsmaktens personalstab.
Davidsson menar att det inte har funnits tillräckligt med kunskap på området inom försvaret och det är den kunskap man måste skaffa sig nu.
– För oss spelar det ingen roll om det handlar om att vi skulle få böta en krona eller en miljon. Det är precis lika pinsamt eftersom vi är en statlig myndighet och inte har klarat av det som statsmakten ålagt oss.

Fotnot: Jämställdhetsnämndens uppgift är att, efter ansökan från Jämo eller facket om vitesföreläggande, ålägga en arbetsgivare att följa jämställdhetslagens krav på aktiva åtgärder för jämställdhet. I nämnden ingår jurister, representanter för arbetsmarknadens parter samt experter på arbetsmarknads- och jämställdhetsfrågor.