Det visar ny statistik från Statistiska centralbyråns, SCB, inkomstregister. Inkomsterna som jämför är lön plus transfereringar som a-kassa, sjukpenning och pension.
Samtidigt visar en undersökning från den Internationella fackliga samorganisationen, IFS, att de globala löneskillnaderna mellan könen är större än man tidigare känt till. Lönegapet mellan män och kvinnor på en global nivå är 22 procent, istället för den tidigare officiella uppskattningen 16 procent. Siffrorna bygger på intervjuer med 300 000 kvinnor i 20 länder.
Orsaken till de ökade skillnaderna i Sverige är framförallt att fler kvinnor än män står utanför arbetsmarknaden och/eller är sjuka.
Parallellt med ökade löneklyftor i finns det faktorer som minskar inkomstskillnaderna mellan könen. 2007 tog fler män än tidigare ut föräldraledighet, fler män arbetade deltid och fler kvinnor fick jobb inom mansdominerade yrken, som i regel har högre löner.