Enligt riktlinjerna ska löner och övriga förmåner till personer i företagsledande ställning vara konkurrenskraftiga men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag.
Regeringen anser att statliga förtag ska vara återhållsamma med olika incitamentsprogram. Om de införs ska alla vara med – utom företagets vd. Det ska finnas ett tydligt samband mellan programmets mål och den anställdes arbetsinsats.
Fortsättningsvis ska de statliga företagens årsredovisningar innehålla uppgifter om lön, samtliga ersättningar; pensionskostnad samt övriga förmåner för koncernchef, verkställande direktör och för ledningsgruppen.
Om företaget ingår i en koncern skall uppgifterna redovisas från samtliga koncernföretag.
mats.andersson@seko.se

#bv#Läs de nya riktlinjerna på Regeringens hemsida#ev#”