Från Sekos sida har man varit rädd för att SL skulle lägga ut verksamheten på flera entreprenörer. Att olika företag skulle svara för exempelvis biljettförsäljning, trafik och stationsskötsel.
Erfarenheten från pendeltågstrafiken visade att en sådan modell inneburit stora problem för personalen. Många frågor har ”fallit mellan stolarna” då de olika företagen skyllt på varandra, exempelvis när det gäller arbetsmiljöfrågor.
Men nu har SL-ledningen lyssnat på kritiken och bestämt att det bara ska bli en entreprenör i tunnelbanan.