Beslutet följer de nya riktlinjer som regeringen nyligen lade fram. Riktlinjerna innebär att inga rörliga ersättningar ska betalas ut till ledande befattningshavare i företag ägda helt eller delvis av staten.
   Det innebär att toppcheferna inom Telia Sonera och andra bolag med statligt ägande får nöja sig med fast lön, pension och andra skattepliktiga förmåner.
   – Finanskrisen har medfört en ny syn på sambandet mellan incitament och risktagande och därmed på rörliga ersättningar till företagsledningar. Som största ägare i TeliaSonera har regeringen därför tagit ett initiativ för att de ledande befattningshavarna i företaget får en konkurrenskraftig ersättning utan inslag av bonus eller annan rörlig lön, säger kommun- och finansmarknadsministerMats Odell.
   Staten äger 37,3 procent av aktierna i Telia Sonera.