–Sannolikt beror det på färre personpåkörningar. Enligt Arbetsmiljöverket är det en hot- och våldssituation när lokförare kör på en människa, säger Therese Ljung, analytiker på AFA-försäkring.

2015 var antalet allvarliga arbetsolyckor på grund av hot och våld  andelen 10 av 1000 sysselsatta för lokförare, förra året hade det sjunkit till strax under fyra.

–Det är en betydande skillnad. Vi vet inte med säkerhet vad det beror på, men förhoppningen är att det är just färre personpåkörningar som är förklaringen, och inte att olyckorna inte anmäls, säger Therese Ljung.

Hot och våld ökar mot väktare

Även siffrorna för tågvärdar går ner, när det gäller allvarliga olycksfall som beror på hot och våld. Medan exempelvis väktare, undersköterskor och personliga assistenter har fått det tuffare. Den senare gruppen har flest arbetsolycksfall av alla.

–Rent generellt ligger hot och våld mot anställda kvar på samma nivå som tidigare. Det är när vi granskar enskilda yrkesgrupper som vi ser skillnaderna. För några har olycksfallen på grund av hot och våld ökat, för andra har de minskat.

AFA:s rapport visar också att arbetsolycksfall på grund av hot och våld är vanligare bland kvinnor än bland män, två av tre olycksfall som orsakats av hot och våld drabbar kvinnor. Det fler yngre än äldre som drabbas. Åldersgruppen  26-35 år drabbas värst och andelen unga som utsätts för hot och våld har ökat.

Totalt drabbas 5 000 personer varje år av arbetsolycksfall som beror på hot och våld, det är var tionde olycka.