Det säger Lars Tossman, VD för Saab underwater systems i Motala.
Nyligen besökte försvarsminister Sten Tolgfors Motala och Saabs fabrik för tillverkning av torpeder.
   Regeringen har tidigare gjort klar att man inte kommer att gå vidare med TMS-systemet som Motalafabriken arbetat med under de senaste åtta åren.
   Systemet är en avancerad undervattensfarkost med en mängd olika funktioner där T står för torped, M för mina och S för sensor.
   Marinen nuvarande lätta torped, torped 45, som är avsedd att användas för ubåtsbekämpning, går ut år 2015 och måste då ersättas.
   Enligt Lars Tossman finns det ingen annan tillverkare som har en torped som klarar de tuffa förhållandena som råder i svenska kustvatten.
   – Vi har trånga, grunda vatten med bergsformationer på bottnen och att hantera dem miljön är vi världsunika, säger han.
   Idag finns det sju tillverkare av torpeder i världen men samtliga bygger torpeder som är avsedda att användas på öppet hav och djupa vatten.
   Därför tror han att en enklare variant av TMS, där man ”skalar bort” M- och S- funktionerna och enbart behåller torpedfunktionen har goda möjligheter att bli marinen val.
   – Vi har ett stort försprång jämfört med våra konkurrenter när det gäller den typ av torped som svenska marinen behöver, säger han.
   I mars lägger försvarsmakten sin långsiktiga materielplan och i den kan det komma en fingervisning om hur framtiden kan gestalta sig för torpedtillverkningen i Motala.
   Vi Saab underwater systems arbetar idag cirka 160 personer, de flesta är ingenjörer. Ett trettiotal av de anställda är Seko-medlemmar.
leif.andersson@sekotidningen.se