Efter flera uppmärksammade rymningar förra sommaren som genomfördes tack vare insmugglade mobiltelefoner, beslutade kriminalvårdsverket att installera störningssändare på fängelserna med högst säkerhetsklassning.
Hallanstalten utanför Södertälje var först ut och under slutet av förra året installerades ett störningssystem. Men nu visar det sig att systemet fungerar mycket dåligt.
Systemet klarar inte att slå ut mobiltrafiken eftersom mobilnätet är för bra. Därför måste samtliga 120 störningssändare som monterats runt om på Hallanstallten nu tas ner och göras om. Om systemet över huvud taget kommer att fungera som det var tänkt är osäkert.
Roal Nilssen, Sekoombudsman med ansvar för kriminalvården, är kritisk till störningssändarna.
– Jag tror att det är svårt att hitta system som stör ut teletrafiken på ett säkert sätt. Tekniken utvecklas hela tiden i ett rasande tempo och risken finns att det som fungerar idag är föråldrat i morgon, säger han.
Istället förordar han ett system som bland annat finns i England, där en slinga i korridoren visar att det rings i en cell utan att störa ut samtalet. Sedan får man manuellt gå in och visiter cellen och beslagta telefonen.