Förhoppningen är att samarbetet mellan Green Cargo och Railion ska förenkla godtransporterna mellan Skandinavien och Centraleuropa. I dag går över 80 procent av all godstrafik från Sverige till eller genom Tyskland.
Green Cargo och Railion köper in 23 nya flersystemslok inför det nya samarbetet.
–Till att börja med blir det 150 lokförare inom danska Railion som ska köra transporterna i det nya bolaget. Men på sikt kan även Green Cargos lokförare få köra internationell trafik. I takt med att det byggs upp nya transportsystem med tåg som går ner till Tyskland kommer vi att använda de moderna flersystemsloken även från andra platser än Malmö, säger Mats Hollander.
Efter årsskiftet är det tänkt att det nya produktionsbolaget, Railion Scandinavia A/S, ska börja köra godstrafik mellan Malmö och Hamburg-Maschen, transporter åt ägarna och ta hand om godtrafiktransporterna till, från och inom Danmark.
–Det här är ett sätt att få upp effektiviteten och kvaliteten. Vi har fått upp punktligheten inom Green Cargo till 95 procent i Sverige men så fort vi börjar köra internationellt minskar den. Det nya samarbetet skapar förutsättningar för att vi ska bli punktligare också inom den internationella trafiken, säger Mats Hollander.
För att få upp punktligheten inom Sverige har bolaget bland annat arrangerat olika tävlingar bland de anställda om att höja den.
–Vi har haft utlottningar av middagar och haft fruktkorgar till personalen. Att vi lyckats är lokförarnas, bangårdspersonalens och planerarnas förtjänst, säger Mats Hollander.
Seko Tidningen har sökt Green Cargos företagsfack för en kommentar, men har inte lyckats.