Det var när fångarna skulle låsas in för kvällen strax före klockan 20.00, som de båda internerna angrep två vårdare och hotade dem med någon form av stickvapen.
Genom att trycka sina vapen mot halsen på vårdarna och hota att döda dem lyckades internerna tvinga den övriga personalen att öppna grindarna och släppa ut dem.
Utanför fängelset tilltvingade de sig en bil samtidigt som de släppte en av vårdarna som hållits som gissla.
Den återstående 54-åriga vårdaren tvingades in i bilen som fångarna försvann i.