Den största delen av Fortum Service finns i Finland där cirka 700 personer berörs. I Sverige arbetar 200 personer, de flesta i Karlskoga och några i Arboga, i verksamheten som nu säljs.
Inga av de berörda i Sverige är Seko-medlemmar, det är IF Metall som organiserar de kollektivanställda.