Det innebär att fjolåret inbringade en vinst på 507 miljoner kronor. Den totala omsättningen blev 8,3 miljarder kronor, också det en kraftig ökning sedan 2006.
   Bakom framgångarna ligger ett större miljömedvetande hos resenärerna och att det blivit enklare att resa med SJ, enligt vd Jan Forsberg.
   Framgångarna har i viss mån kommit de anställda till del genom att ett vinstdelningssystem infördes, något som gav närmare 20 000 kronor till varje heltidsanställd utan frånvaro.
   Punktligheten för SJ:s tåg låg på 90 procent vilket innebär att man håller tidtabellen lika bra som året innan.