Riksdagsbeslutet innebär att 15 förband läggs ner och att fem förband flyttas. (Se 5.000 försvarsjobb hotas / Sekomagasinet på webben 2004-09-24)
Det enda förändringen i förslaget gäller att viss militär närvaro säkrats i Arvidsjaur. Ett centrum för test- och övningsverksamhet i subarktisk miljö ska utvecklas under de närmaste åren och bestå av en civil och en militär del.
Enligt beslutet ska också I 19 i Boden förlägga sin jägarutbildning till Arvidsjaur. Dessutom ”kan” fallskärmsjägare, markstridsförband, hemvärn och frivilligorganisationer samt special- och säkerhetsförband vinterutbildas i Arvidsjaur.
Försvarsutskottet förutsätter att det därför inte behövs några personalnedskärningar på nuvarande K4.

Läs också hela försvarspropositionen