I dag på morgonen har försvarsutskottet åter börjat arbeta med försvarspropositionen.
Det är ännu på förmiddagen oklart om riksdagen kommer att kunna ta ett slutligt beslut om försvarspropositionen idag eller ej.