Chaker Nassar, ombudsman på Seko, säger att första mötet med medlarna äger rum klockan 13 och att förbundet då redogör för förhandlingsläget och de yrkanden som Seko har lagt.    

Konfliktvarslet beror på oenighet mellan parterna om hur löneökningarna ska beräknas. Seko kräver att ökningarna ska baseras på krontal, medan Almega vill ha ökningarna i procent.

Båda parterna slåss för sina principer och Seko anser att det är en rättvisefråga att medlemmarna inom bransch kommunikation får krontalspåslag.

Lönerna är låga i branschen och krontalspåslag innebär högre lönepåslag till de lägst betalda.

LO-förbundens krav i årets avtalsförhandlingar har varit att avtalsområden med löner under 25 000 kronor per månad ska få löneökning i kronor och anställda med högre löner ska få sin ökning i procent. Det blir enligt LO-förbunden en låglönesatsning.

Sekos yrkanden till Almega på kommunikationsområdet är minst 700 kronor mer per månad, md ett lägsta utrymme på 2,8 procent, på ett år.

-Vi kräver också samma påslag på lägstlönerna i avtalen, säger Chaker Nassar.

Almega har uttalat att Sekos krav är för höga och att de ligger över den norm, det märke som satts hittills i avtalsrörelsen. De allra flesta avtalsområden har hamnat på löneökningar kring 6,8 procent på tre år.

Konfliktvarslet innebär att de ursprungliga yrkandena på området ligger fast. Förutom LO-samordningen krav på löneökningar och utökad föräldralön har Seko bland annat yrkat på ökad rätt till heltid och övertid.

Medlare i tvisten mellan Seko och Almega är Jan Sjölin, tidigare avtalssekreterare i Kommunal och Anders Forsberg, som bland annat varit förbundsordförande för Jusek.